Kratki opis
Terasni rashlađivač zraka vodenom maglom bez vlaženja.
Tlačna pumpa raspršuje maglu u najsitnije čestice radi boljeg hlađenja.
Inovativan dizajn sa mogućnosću reklamiranja na uređaju.
Odvojenost vodenih i električnih komponenata zbog sigurnosti korisnika.
Veliki vodeni kapacitet spremnika za 8satnu upotrebljivost uređaja ili direktno spajanje na dotok vode.
Mlaznice od nehrđajućeg čelika sa  filtrima.

Terasni rashlađivač A-4PT

Kratki opis
Terasni rashlađivač zraka vodenom maglom bez vlaženja.
Tlačna pumpa raspršuje maglu u najsitnije čestice radi boljeg hlađenja.
Inovativan dizajn sa mogućnosću reklamiranja na uređaju.
Odvojenost vodenih i električnih komponenata zbog sigurnosti korisnika.
Veliki vodeni kapacitet spremnika za 8satnu upotrebljivost uređaja ili direktno spajanje na dotok vode.
Mlaznice od nehrđajućeg čelika sa  filtrima.
2.990,00 KM
s PDV-om
Područije hlađenja od 9 do 12 metara, kut pomjeranja glave 90 stupnjeva.
Dimenzije: Visina 2m širina na dnu 70cm a u vrhu 46.9cm.
A-4PT

Posebne reference